Nie wiesz co zrobic z pustymi tuszami i tonerami - oddaj je do skupu

Karta Przekazania Odpadu – to dokument, który potwierdza, że biuro w sposób odpowiedni i właściwy z prawem, oddała odpad, przekazując go adekwatnemu organowi. Odpadem nazywa się substancje i obiekty, których właściciel zobligowany jest do pozbycia się. Na świecie obowiązują odpowiednie formy prawne, nakazujące organowi wytwarzającemu odpad, do określonego postępowania. Każda firma, która generuje odpad zmuszona jest do wystawienia Karty Przekazania Odpadu w chwili oddania go do kolejnego posiadacza. Dokument ten jest dowodem potwierdzającym, a jego dokładne instrukcje znajdują się w załączniku nr 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z 14 lutego 2006r. Odpady podzielone są na zwykłe oraz niebezpieczne. W drugim wypadku wystawiając Kartę przekazania odpadu należy pamiętać o wpisaniu do tego pisma nr rejestracyjnego pojazdu, w jakim przesyłane będą odpady niebezpieczne. Transport takich surowców jest prawnie uregulowana i uznawana jako ” transport materiałów niebezpiecznych” Należy zapoznać się ze specyfikacją odpadów, albowiem w większości wypadków określenie niebezpieczne może kojarzyć się z materiałami wybuchowymi, chemikaliami itp. Niemniej jednak materiałem niebezpiecznym, może być chociażby pusty toner z drukarki. www.ekoswiat.eu